سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع

پاکت

مجموع ۲۰ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی تحریر 80 گرمی (10 روز کاری) 10001,250,000 تومان
2پاکت A5 تحریر (7 تا 15 روز کاری) 10001,480,000 تومان
3پاکت A4 تحریر (10روز کاری) 10002,690,000 تومان
4پاکت A3 تحریر 120 گرم (10روز کاری) 10006,320,000 تومان
5پاکت نامه ملخی گلاسه 135گرم (9روز کاری) 10001,770,000 تومان
6پاکت A5 گلاسه 135 گرم (10 تا 15روز کاری) 10002,120,000 تومان
7پاکت A4 گلاسه 135 گرم (10روز کاری) 10003,770,000 تومان
8پاکت A3 کتان 120 گرم (8روزکاری) 10006,610,000 تومان
9پاکت نامه ملخی کتان 120 گرم (10روز کاری) 10001,670,000 تومان
10پاکت A5 کتان 120 گرم (15روز کاری) 10001,940,000 تومان
11پاکت A4 کتان 120 گرم (15روز کاری) 10003,760,000 تومان
12پاکت نامه تحریر 100 گرم (10 روز کاری) 10001,280,000 تومان
13پاکت A5 تحریر 100 گرم (10 روز کاری) 10001,480,000 تومان
14پاکت A4 تحریر 100 گرم (10 روز کاری) 10002,840,000 تومان
15پاکت نامه 140 گرم (12روز کاری) 10002,070,000,000 تومان
16پاکت 140 گرم A5 (12روز کاری) 10002,100,000 تومان
17پاکت 140 گرم A4 (12روز کاری) 10003,650,000 تومان
18پاکت نامه کرافت 80 گرم (15روز کاری) 10001,560,000 تومان
19پاکت A5 کرافت 80 گرم (15روز کاری) 10001,780,000 تومان
20پاکت A4 کرافت 80 گرم (15روز کاری) 10003,440,000 تومان